پیگیری جدی برای تحقق دستور وزیرکار

تمام اقدامات لازم برای رفع محرومیت زدایی در خوزستان با جدیت پیگیری می شود .

 

 

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به دستور وزیر کار در خصوص رفع محرومیتها در استان گفت : با دستور وزیر کار، ٢٠شرکت تابعه وزارت باید حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
ارسلان غمگین افزود : انتقال این حسابها به بانکهای استان افزایش گردش مالی در بانکها ، سود ارزش افزوده این شرکتها و اعطای سهم به شهرداری را به دنبال دارد .
وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص توسعه تعاونی ها و محرومیت زدایی در استان را راه اندازی سامانه شفاف سازی عنوان کرد .

تمام اقدامات لازم برای رفع محرومیت زدایی در خوزستان با جدیت پیگیری می شود .

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به دستور وزیر کار در خصوص رفع محرومیتها در استان گفت : با دستور وزیر کار، ٢٠شرکت تابعه وزارت باید حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
ارسلان غمگین افزود : انتقال این حسابها به بانکهای استان افزایش گردش مالی در بانکها ، سود ارزش افزوده این شرکتها و اعطای سهم به شهرداری را به دنبال دارد .
وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص توسعه تعاونی ها و محرومیت زدایی در استان را راه اندازی سامانه شفاف سازی عنوان کرد .

تمام اقدامات لازم برای رفع محرومیت زدایی در خوزستان با جدیت پیگیری می شود .

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به دستور وزیر کار در خصوص رفع محرومیتها در استان گفت : با دستور وزیر کار، ٢٠شرکت تابعه وزارت باید حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
ارسلان غمگین افزود : انتقال این حسابها به بانکهای استان افزایش گردش مالی در بانکها ، سود ارزش افزوده این شرکتها و اعطای سهم به شهرداری را به دنبال دارد .
وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص توسعه تعاونی ها و محرومیت زدایی در استان را راه اندازی سامانه شفاف سازی عنوان کرد .