شهردار اهواز: کار اصلاح شبکه دفع آب‌های سطحی با جدیت و فوریت در مناطق فوق بحرانی شهر اهواز در حال اجراست.
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، موسی شاعری نوشت: با تکمیل طرحها ی شهرداری و البته طرحهای شرکت آب و فاضلاب انتظار می‌رود در زمان بارش در نقاط فوق بحرانی شهر اهواز میزان مانده آب به حداقل رسیده و دیگر شاهد آب گرفتگی‌های طولانی مدت و سنگین در نقاط بحرانی نباشیم.
وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که اولا انجام این حجم از طرحهای مربوط به آب‌های سطحی در شهر اهواز بی سابقه است و ثانیا برای اولین بار ستاد مشترکی بین شهرداری اهواز و شرکت آب و فاضلاب تشکیل می‌شود؛ اعتبار انجام این طرحها و البته لایروبی‌های گسترده‌ای که در حال انجام است از جانب شهرداری اهواز بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
شهردار اهواز گفت: مشکلات شهر اهواز در این حوزه بیشمار است و متاسفانه برای سال‌های متمادی به دلیل وجود شرایط خشکسالی در کشور هیچ اقدامی در این خصوص از سوی شهرداری صورت نگرفته بود که با تلاش همه دست اندرکاران در این دوره و برای اولین بار اقدامات بزرگ، جدی و موثری در حال انجام است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم که شهرداری از بودجه عمومی و دولتی استفاده نمی‌کند و در این شرایط بحرانی اقتصادی که درآمد‌های مدیریت شهری به حداقل رسیده است و نرخ بالای تورم باعث افزایش چند برابری هزینه‌های کار شده انجام طرحهای عمرانی کاری بسیار دشوار است .

 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که شهرداری از بودجه عمومی و دولتی استفاده نمی‌کند و در این شرایط بحرانی اقتصادی که درآمد‌های مدیریت شهری به حداقل رسیده است و نرخ بالای تورم باعث افزایش چند برابری هزینه‌های کار شده انجام طرحهای عمرانی کاری بسیار دشوار است .

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که شهرداری از بودجه عمومی و دولتی استفاده نمی‌کند و در این شرایط بحرانی اقتصادی که درآمد‌های مدیریت شهری به حداقل رسیده است و نرخ بالای تورم باعث افزایش چند برابری هزینه‌های کار شده انجام طرحهای عمرانی کاری بسیار دشوار است .