اجرای طرح نظام راهبری شغلی برای اولین بار در کشور

اجرای طرح نظام راهبری شغلی برای اولین بار در کشور

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه این نهاد، یک چهارم کل اشتغال کیفی در کشور را ایجاد کرده است، از اجرای آزمایشی طرح «نظام راهبری شغلی» برای اولین بار در کشور توسط کمیته امداد خبر...

ادامه مطلب ...