آنچه باید درباره “رمزهای یکبار مصرف بانکی” بدانید

آنچه باید درباره “رمزهای یکبار مصرف بانکی” بدانید

رمزهای یکبار مصرف باتوجه به اینکه از ابتدای خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف بانکی به عنوان رمز دوم کارت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بانک مرکزی درباره جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور...

ادامه مطلب ...