نیروگاه مسجد سلیمان

نیروگاه مسجد سلیمان

اورهال سالیانه، عملیات شستشوی مقره ها و تجهیزات کلیدخانه ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه مسجد سلیمان پایان یافت.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان گفت: بنا به درخواست واحد نظارت شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه مسجد سلیمان، عملیات شستشوی تجهیزات و مقره های پست ۴۰۰ کیلو ولت آن نیروگاه، توسط پرسنل این شرکت بصورت مرحله ای انجام شد.

غلامرضا قصابیان تصریح کرد: اورهال سالیانه شامل آچارکشی و تست های روتین بر روی تجهیزات و رله ها در پست نیروگاه مسجد سلیمان به نحو مطلوبی انجام پذیرفت .

وی با اشاره به اینکه عملیات فوق، بهبود وضعیت پایداری انتقال انرژی در پست های مذکور و ارتقای راندمان تولید نیروگاه را به همراه داشته و نقش بسیار مهمی در قابلیت اطمینان و بهبود وضعیت شبکه برق کشور ایفا می‌کند؛ افزود : هرگونه آلودگی و غبار روی مقره ها و تجهیزات فشارقوی باعث کم شدن قدرت عایقی آنها و منجر به اتصال کوتاه بر روی آن تجهیزات می گردد، که باعث خاموشی و از بین رفتن بخشی از توان انتقالی شبکه خواهد شد.

 

 

 

اورهال سالیانه، عملیات شستشوی مقره ها و تجهیزات کلیدخانه ۴۰۰ کیلو ولت پایان یافت.

مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان گفت: بنا به درخواست واحد نظارت شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه مسجد سلیمان، عملیات شستشوی تجهیزات و مقره های پست ۴۰۰ کیلو ولت آن نیروگاه، توسط پرسنل این شرکت بصورت مرحله ای انجام شد.

 غلامرضا قصابیان تصریح کرد: اورهال سالیانه شامل آچارکشی و تست های روتین بر روی تجهیزات و رله ها در پست نیروگاه مسجد سلیمان به نحو مطلوبی انجام پذیرفت .

وی با اشاره به اینکه عملیات فوق، بهبود وضعیت پایداری انتقال انرژی در پست های مذکور و ارتقای راندمان تولید نیروگاه را به همراه داشته و نقش بسیار مهمی در قابلیت اطمینان و بهبود وضعیت شبکه برق کشور ایفا می‌کند؛ افزود : هرگونه آلودگی و غبار روی مقره ها و تجهیزات فشارقوی باعث کم شدن قدرت عایقی آنها و منجر به اتصال کوتاه بر روی آن تجهیزات می گردد، که باعث خاموشی و از بین رفتن بخشی از توان انتقالی شبکه خواهد شد.