مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: مصرف برق در استان ۵۰ درصد رشد داشته و این وضعیت نگران‌کننده است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، محمود دشت‌بزرگ  اظهار کرد: با شروع هفته جاری پیک مصرف برق، افزایش نگران کننده‌ای داشت و در اولین روز هفته به افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل رسید.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) نیز این سیر صعودی افزایش پیک مصرف، ادامه داشت و در این زمینه شاهد رشد ۵۰ درصدی مصرف برق در استان بودیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: اوج مصرف برق در روز گذشته ۴ هزار و ۹۷۳ مگاوات بود، در حالی که در این تاریخ در سال گذشته ۳ هزار و ۳۲۰ مگاوات برق مصرف شده است.

دشت‌بزرگ عنوان کرد: این افزایش ۵۰ درصدی مصرف برق در خوزستان باعث وارد شدن شوک به تجهیزات برق می‌شود و این میزان مصرف برق در چنین روزهایی بسیار نگران‌کننده است.

وی خاطرنشان‌کرد: از مردم درخواست داریم مصرف بهینه انرژی برق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در تامین برق پایدار در این روزهای گرم کرونایی همراهی کنند.

خوزستان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: مصرف برق در استان ۵۰ درصد رشد داشته و این وضعیت نگران‌کننده است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، محمود دشت‌بزرگ  اظهار کرد: با شروع هفته جاری پیک مصرف برق، افزایش نگران کننده‌ای داشت و در اولین روز هفته به افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل رسید.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) نیز این سیر صعودی افزایش پیک مصرف، ادامه داشت و در این زمینه شاهد رشد ۵۰ درصدی مصرف برق در استان بودیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: اوج مصرف برق در روز گذشته ۴ هزار و ۹۷۳ مگاوات بود، در حالی که در این تاریخ در سال گذشته ۳ هزار و ۳۲۰ مگاوات برق مصرف شده است.