مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، توانمندی کارفرما را موجب افزایش فرصت های شغلی دانست و گفت: گفت گو با شرکای اجتماعی و انجمن ها در نشست های ماهانه به منظور بررسی مسایل آنها می تواند به رفع موانع موجود کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، ارسلان غمگین در آیین تجلیل از شرکای اجتماعی اداره کل( انجمن های صنفی، کانون ها و تشکلات کارگری، کارفرمایی و تعاونگران)- که به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی برگزار شد- شرکای اجتماعی را بازوان قدرتمند مجموعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: باید با درک صحیحی از وظایف خود و شرکای اجتماعی در خدمت جامعه هدف (کارگری و کارفرمایی) باشیم تا به اهدافی که وزارت متبوع در پیش روی ما ترسیم کرده است، دست یابیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، تصریح کرد: باید اقدامات و خدمات دولت در این هشت سال را برای مردم بازگو کنیم؛ چرا که طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید آنچه را به مردم ارایه شده مطرح کنیم‌ و صرفا به بیان مشکل ها نپردازیم؛ باید در مسیر رفع معضل ها و جبران کاستی ها و نواقص با شتاب بیشتری حرکت کنیم تا یک خدمتگزار واقعی برای مردم‌ باشیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: اگر چه اثرات وضع تحریم های ظالمانه در جامعه قابل لمس است اما باید تلاش کنیم در مسیر رضایتمندی مردم حرکت کنیم و روحیه امید را در جامعه گسترش دهیم. در این شرایط شرکای اجتماعی و بخش خصوصی می توانند نقش تاثیر گذاری داشته باشند.
وی با طرح پیشنهاد گفت و گو با شرکای اجتماعی و انجمن ها در نشست های ماهانه به منظور بررسی موانع و مشکل آن ها، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در رفع موانع موجود در مسیر شرکای اجتماعی گام برداریم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، یاد آور شد: شرکای اجتماعی، بخش خصوصی و انجمن ها می توانند در کمیته پیشگیری از بحران- که در چند ماه اخیر و به منظور بررسی مشکل های کارفرمایی و کارگری در اداره کل ایجاد کرده ایم- کمک فکری و مشاوره ای ارایه دهند تا از بروز هر گونه اعتصاب و نارضایتی جلوگیری شود.
غمگین توانمند تر شدن و چابک بودن کارفرمایان را موجب افزایش فرصت های شغلی بیشتر دانست و تاکید کرد: هر چه کارفرما توانمتد تر و ثروتمند تر باشد قطعا می تواند فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کند و به دنبال آن جامعه پویاتر و امیدوارتر خواهد شد، ما نیز در این‌ مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: ما منکر این نیستیم که در خوزستان مشکل هایی وجود دارد اما نباید به گونه ای عمل کنیم که به کارگر و کارفرما احساس تبعیض و تضییع حق شان دست بدهد؛ باید به مرحله ای از خدمتگزاری واقعی برسیم که برای هر فردی که رای صادر شد بداند که حقش بوده و تمکین کند.
غمگین بر اجرای صحیح قانون تاکید کرد و گفت: روابط دوستی و کاری، تطمیع، تهدید و ارعاب نمی تواند مانع اجرای صحیح قانون و احقاق حق الناس شود؛ ما تا مرز شهادت پای حفظ حق الناس و اجرای عدالت می ایستیم .