به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ عصر امروز(پنج شنبه)فرماندار مسجدسلیمان به همراه حجت الاسلام امینی و اقشار مختلف جامعه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید روزعلی ایزدیان حضور پیدا کردند.
گفتنی است مراسم تشییع این شهید والامقام امروز ساعت ۱۵ از مسجد نمره ۱ آغاز شد و با بدرقه همشهریان خود در گلزار شهدای کلگه در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد .

 

حضور فرماندار مسجدسلیمان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید روزعلی ایزدیان
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ عصر امروز(پنج شنبه)فرماندار مسجدسلیمان به همراه حجت الاسلام امینی و اقشار مختلف جامعه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید روزعلی ایزدیان حضور پیدا کردند.
گفتنی است مراسم تشییع این شهید والامقام امروز ساعت ۱۵ از مسجد نمره ۱ آغاز شد و با بدرقه همشهریان خود در گلزار شهدای کلگه در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد .

حضور فرماندار مسجدسلیمان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید روزعلی ایزدیان
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ عصر امروز(پنج شنبه)فرماندار مسجدسلیمان به همراه حجت الاسلام امینی و اقشار مختلف جامعه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید روزعلی ایزدیان حضور پیدا کردند.
گفتنی است مراسم تشییع این شهید والامقام امروز ساعت ۱۵ از مسجد نمره ۱ آغاز شد و با بدرقه همشهریان خود در گلزار شهدای کلگه در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد .

حضور فرماندار مسجدسلیمان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید روزعلی ایزدیان
به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ عصر امروز(پنج شنبه)فرماندار مسجدسلیمان به همراه حجت الاسلام امینی و اقشار مختلف جامعه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید روزعلی ایزدیان حضور پیدا کردند.
گفتنی است مراسم تشییع این شهید والامقام امروز ساعت ۱۵ از مسجد نمره ۱ آغاز شد و با بدرقه همشهریان خود در گلزار شهدای کلگه در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد .