شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران

شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران

به گزارش پایگاه گزارش ایران شاد،مدیرعامل هلدینگ شرکت سرمایه گذاری هلال ایران از عرضه سهام ۲ شرکت کشت و صنعت هلال و شرکت صنایع نساجی هلال ایران تا پایان سال جاری در بورس خبر داد.

علی صفرعلی مدیرعامل هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران درباره برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران برای ایجاد تحول، گفت: این برنامه‌ها در سه حوزه تکمیل پروژه‌های ناتمام در مدت زمان معقول، اجرای مقررات حاکمیت شرکتی و ورود به بازار سرمایه خواهد بود.

 وی با اشاره به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران به عنوان یک هلدینگ دارای ۹ شرکت زیر مجموعه است، افزود: در نظر است از این ۹ شرکت ۳ شرکت در یکدیگر ادغام شوند که در این زمینه برنامه‌هایی را در دست اقدام داریم.

صفرعلی بیان داشت: در ۹۸ نیز سه شرکت کشت و صنعت هلال فارس، کشت و صنعت زاگرس و مجمتع سپیدان را در شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور ادغام شدند و ۴ شرکت تبدیل به یک شرکت بزرگ کشت و صنعت شدند.

وی ادامه داد: شرکت در حال انجام فعالیت‌های خوبی است و برنامه ما این است که بهره وری را در آن افزایش دهیم. اگر بتوانیم بهره وری مناسبی را در شرکت‌ها داشته باشیم به موفقیت چشمگیری دست پیدا خواهیم کرد.

مدیرعامل هلدینگ شرکت سرمایه گذاری هلال ایران درباره ورود ۲ شرکت زیر مجموعه خود به بازار بورس تا پایان سال جاری، گفت: ورود هلدینگ شرکت سرمایه گذاری هلال و شرکت‌های زیر مجموعه به بازار بورس در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال جاری سهام ۲ شرکت کشت و صنعت هلال که ادغام شده ۴ شرکت است.

 صفر علی متذکر شد: همچنین شرکت صنایع نساجی هلال ایران که از شرکت‌های قدیمی است، وارد بازار بورس می‌شوند.در سال آتی هم، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری هلال ایران را وارد بازار سرمایه خواهیم کرد.

 وی با تاکید بر بهره وری بیشتر شرکت‌ها با ورود به بازار سرمایه، بیان کرد: استانداردهایی که در بازار سرمایه وجود دارد باعث می‌شود تا شرکت‌ها بهره‌وری بیشتری را داشته باشند. وقتی یک شرکت وارد بازار سرمایه می‌شود این موضوع نمود پیدا می‌کند که صدها هزار یا حتی میلیون‌ها نفر که سهام شرکت را خریداری کرده‌اند، حواس‌شان به عملکرد شرکت است؛ بر این اساس هم بهره وری و هم شفافیت در عملکرد افزایش پیدا می‌کند.