به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ؛ دکتر عباسی  رئیس کمیسیون انرژی  مجلس شورای اسلامی به دعوت دکتر ورناصری به استان خوزستان سفر کرد و در اولین روز کاری خود، طی بازدیدهای مختلف ، مسائل و مشکلات استان، شناخت ظرفیت ها جهت رفع محرومیت ها را بررسی کرد.

 

در ابتدای این برنامه کاری ، جلسه رئیس کمیسیون انرژی با نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران نفتی استان با محوریت مسئولیت های اجتماعی کمیسیون انرژی و وزارت نفت در قبال استان خوزستان برگزار شد.

در ادامه دکتر ورناصری و دکتر عباسی با مدیران طرح توسعه ای شرکت ملی نفت ایران در غرب کارون دیدار داشتند و در خصوص مسائل مختلف و رفع موانع توسعه این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند. علاوه بر این بازدید از چاه شماره ۵ یادآوران نیز صورت گرفت.

جلسه با دکتر محمدی رئیس مناطق نفت خیز جنوب و مهندس علیخانی معاون توسعه مناطق نفت خیز کشور از دیگر برنامه های امروز بود که با حضور دکتر ورناصری و دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی برگزار شد. در این جلسه نیز مطالبات حوزه انتخابیه در حوزه نفت و انرژی توسط دکتر ورناصری در راستای تحقق آنان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

ملی نفت ایران در غرب کارون دیدار داشتند و در خصوص مسائل مختلف و رفع موانع توسعه این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند. علاوه بر این بازدید از چاه شماره ۵ یادآوران نیز صورت گرفت .

 

رفع موانع توسعه این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند. علاوه بر این بازدید از چاه شماره ۵ یادآوران نیز صورت گرفت.

جلسه با دکتر محمدی رئیس مناطق نفت خیز جنوب و مهندس علیخانی معاون توسعه مناطق نفت خیز کشور از دیگر برنامه های امروز بود که با حضور دکتر ورناصری و دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی برگزار شد. در این جلسه نیز مطالبات حوزه انتخابیه در حوزه نفت و انرژی توسط دکتر ورناصری در راستای تحقق آنان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

ملی نفت ایران در غرب کارون دیدار داشتند و در خصوص مسائل مختلف و رفع موانع توسعه این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند. علاوه بر این بازدید از چاه شماره ۵ یادآوران نیز صورت گرفت