جانبازان و معلولان

جانبازان و معلولان

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، بسیاری از شهروندان درباره چگونگی نحوه شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان سوالاتی دارند که در این گزارش درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.

برای شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان ارائه اصل کارت معتبر جانبازی ۵۰ درصد به بالا و کارت معلولیت کامپیوتری با درجه متوسط، شدید و خیلی شدید، اصل مدرک احراز هویت شناسنامه جدید یا کارت ملی، ارائه معرفی نامه و فرم تعهد از سازمان بهزیستی و تکمیل آن توسط فرد معلول یا نماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی و اصل سند مالکیت به نام جانباز یا معلول و یا انتقال خودروی سواری به نام وی به استثنای معلولان ذهنی نیاز است.

همچنین ارائه مفاصا حساب دیون دولتی جهت خودرو‌های وارداتی، پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه، ارائه اصل سند گمرکی و پروانه گمرکی برای خودرو‌های وارداتی و مثبوت بودن مشخصات جانباز یا معلول توسط مرکز فاوا پلیس راهور ناجا در سامانه شماره گذاری برابر اعلام بنیاد ایثارگران یا اداره بهزیستی نیز نیاز است.

گفتنی است؛ به معلولان ذهنی پلاکی اختصاص داده نمی‌شود. به همین منظور معرفی پدر یا مادر فرد معلول توسط بهزیستی جهت اخذ پلاک الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، بسیاری از شهروندان درباره چگونگی نحوه شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان سوالاتی دارند که در این گزارش درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، بسیاری از شهروندان درباره چگونگی نحوه شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان سوالاتی دارند که در این گزارش درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، بسیاری از شهروندان درباره چگونگی نحوه شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان سوالاتی دارند که در این گزارش درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، بسیاری از شهروندان درباره چگونگی نحوه شماره گذاری خودرو‌های جانبازان و معلولان سوالاتی دارند که در این گزارش درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.