اعتبار و تسهیلات بانکی

اعتبار و تسهیلات بانکی

مصوبه دولت، به منظور تخصیص مبلغ ۵۸۸ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی به صورت هزینه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۶ دی ۱۳۹۸، ۵۸۸ میلیارد جهت احداث ۷۰۰ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون ریال و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون ریال، تعمیر واحد‌های مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال و تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.

افزون بر این، کمک هزینه اسکان موقت ۷۰۰ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون ریال و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون ریال و هزینه‌های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری از این محل پرداخت می‌شود.

هم‌چنین، مبلغ یک هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری به منظور  بازسازی ۷۰۰ واحد از اماکن مسکونی شهری و ۳۰۰ واحد اماکن مسکونی روستایی و هم‌چنین، تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی و تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌گردد.

 

 

 

 

مصوبه دولت، به منظور تخصیص مبلغ ۵۸۸ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد ، اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۶ دی ۱۳۹۸، ۵۸۸ میلیارد جهت احداث ۷۰۰ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون ریال و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون ریال، تعمیر واحد‌های مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال و تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.