اداره محیط زیست

اداره محیط زیست

 

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر گفت: سه گروه شکارچی متخلف پرنده در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری ایران شاد، از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بهروز نجاتی اظهار کرد: با گشت و کنترل محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی در منطقه و حوزه استحفاظی شوشتر سه گروه شکاهغیرمجاز شناسایی و دستگیر و از آنها ۲ اسحله شکاری، یک اسلحه بادی و تعداد ۲۵ لاشه پرنده دراج، کبوتر و گنجشگ کشف و ضبط شد.

وی افزود: این شکارچیان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر ادامه داد: متخلفان به ازای شکار هر قطعه دراج ۲ میلیون ریال و گنجشک و کبوتر نیز ۱۰۰ هزار ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست می شوند.

گفتنی است، شوشتر از شهرهای شمالی خوزستان محسوب می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر گفت: سه گروه شکارچی متخلف پرنده در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری ایران شا.از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بهروز نجاتی اظهار کرد: با گشت و کنترل محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی در منطقه و حوزه استحفاظی شوشتر سه گروه شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر و از آنها ۲ اسحله شکاری، یک اسلحه بادی و تعداد ۲۵ لاشه پرنده دراج، کبوتر و گنجشگ کشف و ضبط شد.

وی افزود: این شکارچیان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیسشهرستان شوشتر ادامه داد: متخلفان به ازای شکار هر قطعه دراج ۲ میلیون ریال و گنجشک و کبوتر نیز ۱۰۰ هزار ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست می شوند.

گفتنی است، شوشتر از شهرهای شمالی خوزستان محسوب می شود

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر گفت: سه گروه شکارچی متخلف پرنده در این شهرستان دستگیر شدند.