در مراسمی با حضور مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ۱۱ نفر از پیشکسوتان مدیریت امور فنی این شرکت تجلیل شدند.

به گزارش  پایگاه خبری ایران شاد، در این مراسم که روز یک شنبه (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸) برگزار شد مهندس صادق فتح الهی مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تجلیل از پیشکسوتان این مدیریت، اظهار داشت: این عزیزان که هر کدام بین ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه کار دارند بهترین دوران زندگی خود را برای تعالی صنعت نفت کشور سپری کردند و نامی نیک از خود به جای گذاشته اند لذا وظیفه ماست که از آنها تقدیر کنیم.

منوچهر بارانی مدیرمنابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در سخنانی از تلاش های پیشکسوتان مدیریت امور فنی در دوران خدمت قدردانی کرد.

در پایان این مراسم که معاونان، روسا و تعدادی از کارشناسان مدیریت امور فنی حضور داشتند از محمود محسن پوریان، سید محمود نصرتی، محسن مهرجو، خیراله کاظم محیسن، نورالدین حریری، روح انگیز محمدیان، عبدالمجید طاهری زاده، یحیی بنی سعیدی، سامی پروره، قربانعلی فارسیمدان و منوچهر ایگدر که در سال جاری به افتخار بازنشستگی رسیده اند با اهدای لوح یادبود تجلیل به عمل آمد.

به گزارش  پایگاه خبری ایران شاد، در این مراسم که روز یک شنبه (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸) برگزار شد مهندس صادق فتح الهی مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تجلیل از پیشکسوتان این مدیریت، اظهار داشت: این عزیزان که هر کدام بین ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه کار دارند بهترین دوران زندگی خود را برای تعالی صنعت نفت کشور سپری کردند و نامی نیک از خود به جای گذاشته اند لذا وظیفه ماست که از آنها تقدیر کنیم.

منوچهر بارانی مدیرمنابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در سخنانی از تلاش های پیشکسوتان مدیریت امور فنی در دوران خدمت قدردانی کرد.

در پایان این مراسم که معاونان، روسا و تعدادی از کارشناسان مدیریت امور فنی حضور داشتند از محمود محسن پوریان، سید محمود نصرتی، محسن مهرجو، خیراله کاظم محیسن، نورالدین حریری، روح انگیز محمدیان، عبدالمجید طاهری زاده، یحیی بنی سعیدی، سامی پروره، قربانعلی فارسیمدان و منوچهر ایگدر که در سال جاری به افتخار بازنشستگی رسیده اند با اهدای لوح یادبود تجلیل به عمل آمد.